En una granja d’una regió devastada, un jove desperta i no recorda res. Li acompanya una dona major, qui cuida d’ell fins que sana. Ella li revela que és l’únic supervivent d’una massacre.