Confiaries en un desconegut? Què revelen els objectes sobre el seu posseïdor? Una casa és suficient per decidir si vols seguir endavant amb una relació? Aquesta pel·lícula es planteja aquestes qüestions i porta l’espectador a un territori desconegut.

Ressenya completa a: https://lacabina.es/blog/ca/en-tu-casa/