El viatge de Virgile i el seu germà Lazare s’interromp bruscament.
Comença aleshores un altre viatge: Virgile es troba en el cotxe fúnebre que transporta el cadàver del seu germà.