Tres amics propers als cinquanta es troben bloquejats amb el seu vaixell en l’illa de Port-Cros amb unes xiques molt més joves…