‘Petit homme’, de Jean-Guillaume Sonnier, en la Sección Oficial de La Cabina 2015

Gràcies a la cultura popular, els illetrats en el món de l’esport, coneixem els grans sacrificis que ballarines i gimnastes, per exemple, han de realitzar per esdevenir professionals d’èxit. Restriccions alimentàries, dietes extremes, greus lesions i, fins i tot, tractaments hormonals. Els jockeys, aquests escanyolits homenets que munten als cavalls en les curses, també viuen…