‘El último franchute’, de Pierre-Emmanuel Urcun, en la Sección Oficial de La Cabina 2015

Céfran, com apareix en el títol original d’aquesta comèdia (Le dernier des céfrans) és una paraula de difícil traducció, ja que procedeix d’un argot francès que s’usa en determinats col·lectius d’immigrants i que funciona canviant l’ordre de les síl·labes de les paraules. Céfran és el resultat d’invertir fonèticament les síl·labes del topònim français i la…